Sverdslag's Quick Bay - Lighten Up Its Christmas

Moderna skyltar

Jag tycker att man bör se över alla skyltar i dagens samhälle och det gör just nu EU. Man har sett att om alla lampor skulle bytas ut till LED typ så skulle det sparas mer än 50% på denna nivå. Led-skyltar är också ett område där det kan sparas stora summor pengar och energi. Eftersom stora skyltar inte gör mycket energi över kan man byta dessa mot effektivare typer och få till ett annat sätt som man belyser saken. Jag anser att det finns många fördelar med att byta ut dom.